Stijlwijzer; wat voor handhaver ben jij?

Als handhaver lever je dagelijks een bijdrage aan een veilige, duurzame en gezonde samenleving. Jij zorgt er immers voor dat mensen zich aan de regels houden.

De manier waarop je dat doet kan verschillen. De een hanteert bij voorkeur de opgeheven vinger, de ander voelt zich prettiger bij een voorlichtend gesprek. En zo zijn er meer voorbeelden te bedenken die iets zeggen over wat wij de handhavingsstijl noemen. Deze stijl is vaak bepalend voor het effect van je optreden.

Weet jij welke stijl je hanteert als je iemand aanspreekt op zijn gedragingen? De afdeling Nalevingsexpertise van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een test ontwikkeld waarmee je jouw eigen handhavingsstijl ontdekt.

Bewust zijn van je eigen opstelling en gedrag is niet alleen van belang om effectief op te treden tegen regelovertreders maar kan ook een bijdrage leveren aan goede samenwerkingsrelaties.

Start stijlwijzer